1/1
Vil udfordre Museum NS

23. september 2020

Gribskov Kommune kan være på vej ud af endnu et kommune-fællesskab, Museum Nordsjælland, som finansieres af Gribskov, Hillerød og Hørsholm. I hvert fald vil Gribskov udfordre den udgifts-fordeling, der er mellem kommunerne, så Gribskov skal betale mindre.

Det var også i spil for to år siden, men da valgte Gribskov Kommune at holde fast i samarbejdet, men det er nu påny et tema, der ligger i den budgetaftale, Nytgribskov, Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har underskrevet.

- Aftalepartierne vil kigge på samarbejdsaftalen omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Gribskov Kommunes bidrag og udbytte 'er udfordret', lyder det i aftalen.

Eventuelt frigivne midler herfra skal anvendes til andre kulturelle formål som Gilleleje Museum, Kulturpas eller andet, som Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-Udvalget prioriterer.