1/1

Gribskov: Visit Nordsjælland sat i sparekatalog

11. september 2019

'Alle sten skal vendes' lyder det i budskabet om en løsning på Gribskov Kommunes fastlåste økonomiske situation - og fremtiden for Gribskovs tilknytning til Visit Nordsjælland er et af temaerne. Udvalget for Kultur, Erhvervs og Oplevelsesøkonomi har taget det op i sparekatalog og ønsker at konsekvenserne ved udtræden af det fælleskommunale selskab nu belyses nærmere.

Gribskov har stiftet Visit Nordsjælland sammen med Halsnæs, Helsingør, Fredensborg og Hillerød. Det har hovedsæde i Helsingør og har tidligere kulturchef i Gribskov Kommune, Annette Sørensen som direktør.

Der vil årligt være mulighed for besparelse på 2.131.000 kroner fra 2021 ved at forlade Visit Nordsjælland.

Udmeldelse af Visit Nordsjælland kan ske med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Det vil sige vi kan være ude af kontrakten ved udgangen af 2020.

Oprettelsen af Visit Nordsjælland betyder, at de fem kommuner var på forkant med de bestræbelser den tidligere regering havde med stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismeindsatsen. 90 destinationsselskaber er således blevet til 12-15 landet over.

 

Visit Nordsjælland er fastholdt med de fem kommuner - og en mulig udvidelse med Hornsherred og Frederikssund blev afvist af de fem kommuner, og det er nu i en ny destination, Visit Fjordlandet sammen med Lejre, Roskilde og Holbæk.

 

Midlet til at få samlingen i de 12-15 enheder har blandt andet været en pulje på årligt 40 millioner kroner, som kun kan søges af destinationer af en vis størrelse. Visit Nordsjælland har netop fået 1,5 bevilget 1.546.805 kroner til udvikling af erhverv  og turisme i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

I oplægget til sparekataloget, som KEO har fået præsenteret, gøres netop også opmærksom på mulige konsekvenser af at træde ud af fællesskabet.

 

Det gøres gældende, at , at det er vanskeligt for enkeltkommuner at søge midler til turismeindsatsten. Udtrædelse af Visit Nordsjælland vil betyde et væsentligt mindre aktivitetsniveau og mindre mulighed for at fastholde den nuværende vækstudvikling for blandt andet Gribskov kommunes fortsatte turismeudvikling.

Visit Nordsjællands opgaver er blandt andet at markedsføre turismen regionalt, nationalt og internationalt.

 

Det er uklart, hvordan der kan sættes noget i stedet for Visit Nordsjælland, der står for en website, inspirationssteder i kommunerne,, fysisk markedsføring, så Gribskov ikke forsvinder ud af landkortet. Det kan på den lange bane  betyde  manglende turismeomsætning og deraf følgende færre skattekroner, byer der taber omsætning og får mindre liv.

Læs også: 1.546.805 til turismeudvikling

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com