1/1

Søborg: Vrager gospelkor til pinsegudstjeneste

9. maj 2019

De syv kirker bag den traditionsrige pinse-gudstjeneste på Søborg Slotsruin har valgt at vrage Gospelkoret Corallerne efter kritik af korets rolle de foregående år. Et nyt gospelkor omkring Villingerød Kirker medvirker i stedet.

Koret i Villingerød er under ledelse af Villingerød Kirkes organist, Kim Eriksen.

Det er kritik fra præster, menighedsråd og menigheden, der har ført til udskiftningen. Kritikken er gået på, at Corallerne tiltvang sig en alt for dominerende rolle i gudstjenesterne.

Det er kirkerne i Esbønderup, Villingerød, Søborg, Gilleleje, Græsted, Mårum og Blistrup, der er fælles om gudstjenesten, der holdes 2. pinsedag, mandag 10. juni kl. 10.30.

Årets prædikant er Søborgs præst, Sarah Auken. Samtlige præster fra kirkerne medvirker i gudstjenesten.